دمبل شش ضلعی

دمبل شش ضلعی

ساختار فلزی و شش ضلعی – دارای وزن ۵ تا ۲۰ کیلوگرم – محصول ایران – تضمین رضایتمندی شما

*** این محصول به صورت جفت عرضه می گردد ***